Alma Centrum

Az ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera civil szervezet 2006 március 16-án alakult meg hivatalosan. A szervezet fö célja a Gömör-Tornai Karszt Tornagörgö /Hrhov/, Szádalmás /Jablonov nad Turnou/, Körtvélyes /Hrusov/ és Jablonca /Silicka Jablonica/ azaz a Szoroskö alatti falvak fenntartható fejlödésének beindítása az idegenforgalom a helyi hagyományok segítsége által. Az ALMA-centrum központja Szádalmás, mely az egykori Szádvári uradalom falvaik egyike. A szervezet tagjai aktív kutatásokat végeztek a helyi hagyományokról és a kevésbé ismert helyitörténelméröl, így jutottak el 2008 márciusában az ausztriai Forchtensteinbe – Fraknóba, ahol az Eszterházy család gazdasági levéltárában izgalmas adatokra tettek szert. A levéltár vezetöje bevitte öket a 25 helység egyikébe, amely a Szádvári uradalomról szólt.

A helység két részre volt elosztva az egyik oldalon a felirat Almás a másik oldalon Szilas. Almás – mai nevén Szádalmás – a 17. század második felétöl a 19. századig az Eszterházy család Szádvári uradalmának egyik igazgatósága volt tized beszedö gazdasági épülettel, melybe bort, juhtúrót, diót, gabonát, gyapjút és szénát szolgáltattak be. Ez a történelmi adatokkal alátámasztott tény indította el az idegenforgalom célzott fellendítését. Szádalmáson évtizedek óta gazok közt benöve állt és várt megmentésre a GRANARIUM – azaz a szádalmási magtár az említett uradalom tized beszedö épülete. 2008 áprilisában a szervezet tagjai indítványozták a z épület müemlékké való nyilvánítását melyet 2008 júliusában a Szlovák Kultúrális Minisztérium müemlékké nyilvánított.

2008 októberében vették fel a szervezet tagjai a kapcsolatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával, akikröl megtudták, hogy a Szilasi mai nevén Bódvaszilasi magtárt szeretnék átépíteni és az idgenforgalomban hasznosítani. A HUSK 0801/1.3.1/0046 Értékörzö magtárak-müemlékek a turizmus szolgálatában sikeres határon átnyúló közös pályázatnak köszönhetöen 2009 augusztus 1-töl beindult a szádalmási GRANARIUM – magtár és pince átépíetése, hogy a pályázatnak megfelelöen új funkciókkal ellátva a gasztronómia és borturizmus központjává váljék a Gömör-Tornai Karszton.

Az ALMA-centrum a pályázat megkezdése óta paralel pályázatokat adott be melyekkel elösegíti a fejlelsztés befejezése utáni látogatottságot. 2009-ben az OZ KRAS Mikroregion pre vsetkých – Kistérségünk mindenkiért felhívásra beadott kispályázatnak köszönhetöen megalakította a Tornai Borutat és kijelölte azt a Körtvélyes, Szádalmás és Tornagörgö szakaszon. További sikeres pályázatoknak köszönhetöen a Granarium melleti kertben kialakította Szlovákia elsö kemencés kertjét 5 kemencével és egy középkori hangulatot idézö játszotérrel. A kemencéskert ideális teret nyújtott 2009-óta a Granarium átépítésének medializálására, ahol szeptemberben a Tizedbeszedö fesztivált rendeztük meg - ez éven immár a harmadik évad vár ránk, melyre 2011 szeptember 24-én kerül sor. Szintén harmadik alkalommal rendezzük meg az Újbor és Kemencésételek fesztiválját 2001 november 12-én.

2011 január 22-én Vincenapján szervezetünk a GRANARIUM épületének pincehelységében ünnepélyes keretek közt a VISEGRADI FUND-nak köszönhetöen megalakította a Gömör-Tornai Szent Orbán Borlovagrendet, mely összekapcsolja a határok által elválasztott Szádvári uradalmai borvidéket, hiszen az alapítótagok közt a magyarországi Szögliget község borászai is ott vannak. 2011 májusában Zdenko Trebula Kassa megye ispánjának és a Kosicky samosprávny kraj támogatásának köszönhetöen sikerült berendeznünk a Granarium pincéjében a Tornai Borút állándó borászati és borkultúra kiállítását. 2011 július 31-én a terveknek megfelelöen átadjuk a GRANARIUM átépített épületét, melyben a borkultúra és gasztronómiai bemutatók mellett a vidéki turizmus oktatóközpont is fog müködni.

Èrtékörzö magtárak – müemlékek a turizmus szolgálatában a szádalmási Granarium átépitése és fejlesztése uj tereket, új lehetöségeket és új funkciókat biztosít a Gömör-Tornai Karszt idegenforgalmának fenntartható fellendítése érdekében. A pályázat kezdetekor a célunk a következö volt: a terület idegenforgalmi kapacitásának optimális kihasználása, a látogatók igényeinek magas színvonalon történő kielégítése oly módon, hogy az egyrészt a látogatóforgalom orientálásával a védett természeti környezet megóvását szolgálja, másrészt a turisztikai szolgáltatók széles körének hasznára váljon. A kialakítandó látogatóközpontok célja, hogy bemutassa a terület természeti értékeit, megismertesse a látogatókat a térség fő vonzerejét jelentő barlangtani, geológiai értékeivel, kialakulásuk, földrajzi folyamataik mibenlétével, az egykori Torna vármegye helytörténetével, hagyományaival, valamint az egykori Esterházy uradalom gazdasági, kulturális és társadalomszervező hatásaival.

Mindezt oly módon, hogy a turisztikai igények speciális, napjainkban az érdeklődés középpontjába kerülő ágait: a gasztronómiai- és borturizmust, valamint a művészeti turizmust helyezi előtérbe. Ezzel új – hiánypótló - vonzerőt teremtsenek az érintett térségben. AZ ALMA-Centrum elmondhatja, hogy ezeket a célokat már az átépítés folyamata alatt sikerült részben megvalósítania.

2011. július 14

Pápai Szilvia, elnök