MagtArt - Liu PO-CHUN

Utoljára frissítve: 2012-02-02 09:56:39

 

Liu PO-CHUN

 

Liu Po-Chun számára a szimbólumok ereje hatalmas. A művész, aki gyakran látogat Magyarországra, nagyszámú szobrot készített, amelyek Tajvan mai kulturális és politikai állapotáról szólnak. A magyarországi eseményre készített, fatörzsekből kivágott szerkezetek felfelé és kifelé terjednek, akár egy virágzó teremtmény. Mi a természet? Liu Po-Chunnak a Magtár terében felállított faformái ezt kérdezik. Egy fa hosszanti irányú metszései a fa teljes növekedésének és jelenlétének körvonalait adják ki, de egyben vázlatrajzra is hasonlítanak, amely az egykori élő fát fénybeli és térbeli dizájnnal és körvonallal írja le. Mi emberek, akik fantáziánkkal és észlelésünkkel teszünk tanúságot a művészetről a való életben, betöltjük a teret. Liu számára a fa-konfi guráció egy olyan tágabb sémát testesít meg, amit ő Második természetnek hív. Mi a Második természet? A Második természetet az emberi gondolat ösztökéli és nem csak a természeti effektusok újrateremtését jelenti, hanem azt is, ahogy az emberi energia és annak kreációi, pl. ennek a művésznek a cselekvései, összejönnek, hogy materiális átalakulást hozzanak létre, amely tulajdonképpen újrahasznosítja a természet esztétikáját olyan új formákba amelyek tisztán emberi készítésűek. Ezek az ember-készítette természeti formák maguk is a természethez tartoznak, de minden olyan energiát megtestesítenek és kinyilvánítanak, amelyeket emberinek nevezünk. És így a természetről szóló művészet Liu számára valójában annak művészete, hogy az emberek hogyan bánnak a természettel, hogyan interpretálják és alkotják újra a természet formáit. Az ünneplés az emberiségről és annak a természettel folytatott örök beszélgetéséről szól. Ahogy a művész mondja: „A gép átalakul (a szándék, anyagok, minden), ahogy megalkotja ezt a Második természet-fát.”

 

További információ
pochun8@ms64.hinet.net