MagtArt - TAKÁCS Máté

Utoljára frissítve: 2012-02-02 10:11:07

 

TAKÁCS Máté

 

A Magyarországon élő művész masszív fatuskókra helyezett szerkezete forog és megpördül önmaga körül. Ez a rögtönzött szobrászati összeállítás teljes egészében fából készült. A vágott síkbeli faszelvények egy nagyon magas fából származnak. Az kialakított formák játszanak a Magtár belsejének hajlított mennyezeti szerkezetével, visszatükrözik annak alakzatait. Egy mozgásciklus látványát is észlelhetjük a kályha fa-ellipszisein. Mindez valami biotikus rendszerre vagy ciklusra utal, konstrukcióként újraalakítva. Takács a szobrot tárgyként értelmezi. Ezt színpadiasan beépíti a szobor folyamat-orientált nyelvezetébe, majd a konfi gurációk elkenésével, „dekonfi gurálással” egy lépéssel tovább emeli. Ezt úgy éri el, hogy a széleket durván hagyja, a toldalékok pedig úgy léteznek, mintha csak véletlenül estek volna bele ezekbe a szerkezetekbe. Takács Máté természetművészetének az adja a folyékonyságát, hogy a fákat nagy lapos idomokba teszi. A szobrászatban ez egy merőben szokatlan eljárás. Az egész szerkezet szinte véletlenszerűen tapad egymásra, mintha csupán egyetlen pillanatra állna össze mielőtt valami előre sejthető esemény során lebontanák. Ez az ideiglenes szerkezeti jelleg a természet átalakulási folyamatait idézi. Takács felismerteti, hogy a természet részei vagyunk, és ez az embert valamiféle célérzetre készteti a mai időkben. A művészet megkívánja a tapasztalathoz hű etikát, s az anyagok megannyi különféle módon tudják kifejezni a valóságokat. Azokat az igazságokat, melyek ott vannak életünk összes energiájában, minden kapcsolódásunkban. Valamennyi anyag, akár szintetikus, akár naturális, abból a természetből ered, amelynek – a művészethez hasonlóan – alakítóként vagy befogadóként, mi magunk is részei, részesei vagyunk.

 

További információ
matkocsik@gmail.com