MagtArt - A Nature-Art bemutatása

Utoljára frissítve: 2012-02-01 14:16:53

Mi a Természetművészet?

A természetművészet ma még egy általánosan nem elterjedt, jelentésében képlékeny, szakirodalmilag sem egyértelmű fogalom, ámbár alkotói szinte az egész világon megtalálhatóak. Alakulása, fejlődési íve kitapintható a hatvanas évek óta, amikortól a világon beinduló aggodalomra okot adó globalizációs folyamatok következményei tudatosították bennünk a Föld sérülékenységének tényét. A problémák orvoslására adandó válaszok késztették a tudósokat, művészeket, az öntudatos laikusokat, sőt némelykor a politikusokat is összefogásra és cselekvésre, amely a természeti környezet megóvására, értékeinek felmutatására irányul.

A természetművészet alkotásai a városi környezettől távol, általában természeti, esetleg falusi környezetben jönnek létre. Az így létrehozott „jel” az adott táj specifikumát, egyedi jellegét erősíti, összefonódásuk megváltoztathatatlan, a mű nem tud létezni ezen a meghatározott környezeti összefüggéseken kívül.
Természetművészeti alkotásoknak tekinthetők azok a művek, amelyek : „…1. a természettel való harmónia újrateremtésére törekszenek; 2. a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazzák az alkotásban, azaz a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtésen alapulnak. A természet tehát alapvetően nem ábrázolási témát, hanem inkább attitűdöt jelez, amely nem kapcsolható kizárólagosan egyetlen irányzathoz (pl. resource, ecological, green, primitivist, ritual, earth, land etc. art), hanem mindezen szemléletmódok metszéspontjában, illetve azok egymásrahatásából jön létre...” –Sturc János meghatározása szerint.

Az alkotás elkészítésénél a művész az adott környezetben fellelhető természetes anyagokat használja, melyek általában múlandóak, lebomlanak, így maga a mű is efemer jellegű. Az idő ezáltal konkrét formában jelenik meg a műben, hiszen már az alkotás pillanatában bele van kódolva egy bizonyos élettartam. Ebben az esetben nem érvényesül a konvencionális, örökkévalóságnak szánt műalkotás mítosza – az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.
Az anyagmegmunkálás során az alkotó főleg a kézműves technikákra szorítkozik – csapolás, fonás, eresztés, kötözés stb. –, és kerüli a gépi megmunkálást. A természetművész tiszteli a népművészetet, a nyugati kultúrán kívül eső művészetet, nem kiemelve azt saját kontextusából.

Amennyiben a természetművészet érdekli bővebben, kérjük töltse le ezt a dokumentumot:
Mi a természetművészet?